KVKK AYDINLATMA METNİ

 • Mirengi Yazılım olarak kişisel 6698 KVKK ve buna ilişkin mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizin muhafaza edilmesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğun bilincinde olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda belirtilen şekilde ve mevzuata uygun sınırlar içinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 • 6698 sayılı KVKK dahilinde kişisel verilerin işlenme amaçlarını, vasıtalarını ve verilerin sistematik olarak saklanacağı usulleri belirleyen ve yöneten “Veri Sorumlusu” şirketimiz tüzel kişiliğidir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 • KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

  -Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun

  -Doğru ve gerektiğinde güncel

  -Belirli, açık ve meşru amaçlar için

  -İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

  -İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Faaliyetlerimiz;

 • Mirengi Yazılım faaliyetleri, ERP satış ve danışmanlık, proje uygulama ve yönetimi, seminer ve eğitimler, yazılım geliştirme, danışmanlık ve bu faaliyetlerle ilişkili faaliyetler ve bunlara bağlı üretim ve hizmetlere dönük faaliyetlerdir. Bu faaliyetler kapsamında;

  -Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

  -Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,

  -Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

  -İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

  -İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

  -Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

  -Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması

  Kapsamında kişisel veriler saklanmakta ve korunmaktadır.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
Genel Olarak

 • Mirengi Yazılım olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

  Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

  Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

  Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

  Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

  KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Mirengi Yazılım olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

Sitemizde Kullanılan Çerezler

 • Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

 • Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

 • Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar.

Sosyal Medya Çerezleri

 • Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

Performans ve Analiz Çerezleri

 • Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

Hedefleme veya Reklam Çerezleri

 • Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

 • Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

  Adobe Analytics: http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

  AOL: https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

  Google Adwords: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

  Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

  Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

  Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 • KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  -Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  -Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  -Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  -Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  -Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  -KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  -İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  -Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir

  Yukarıda belirtilen haklarınızı ilgili olarak KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince kimliğinizi ve adresinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile firma adresimize gönderebilirsiniz.