Parametrelerin hızla değiştiği bir çağda teknolojik gelişmeleri takip etmenin hayati önem taşıdığını vurgulayan IAS Genel Müdürü Akın Mumcuoğlu, “Sürdürülebilir olmak isteyen firmaların dijital dönüşüme ayak uydurmaları şart. Endüstri 4.0’ı anlamak, Türkiye ekonomisi için de çok önemli” diyor.

Dünya ticaret piyasası ile rekabet edebilmek için Türkiye’deki firmaların dijitalleşme konusunu iyi kavramaları gerektiğini savunan yerli yazılım firması IAS, her fırsatta şirketleri bu konuda bilgilendiriyor, üniversitelerin ilgili bölümlerinde dersler veriyor ve şirketlerin dijitalleşme süreçlerine destek oluyor. “Çağın getirdiği yeniliklere ayak uydurmadan ve Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan kavramlara entegre olmuş bir ERP sistemi kullanmadan firmaların ayakta kalmaları neredeyse imkansız” diyen IAS Genel Müdürü Akın Mumcuoğlu ile dijital dönüşümü, bugünü ve yarını konuştuk. IAS’nin ERP yazılımı olan caniasERP’deki yenilikleri de aktaran Mumcuoğlu, “Nesnelerin İnterneti, Sistem Entegrasyonları, Simülasyon, Bulut Bilişim, İş Zekası gibi konular gündemimizde. 2019 yılında Yapay Zeka çalışmalarına ağırlık vereceğiz” dedi.

Kurumsal firmalarda dijitalleşme neden önemlidir?

Teknoloji çağında yaşadığımız bir gerçek. Son 10 yılda hayatımızda birçok şey değişti, değişmeye de devam ediyor. Birey olarak bile değişime ayak uydurmak için çaba sarf ediyoruz. Kurumsal firmalarda ise dijitalleşme hayati bir önem taşıyor. Dijitalleşmenin işletmelerin hayatına girmesinin ardından rekabet şartları tamamen değişti. Artık firmalar katma değeri yüksek, daha hızlı, daha kaliteli buna karşın daha düşük maliyetli üretimleri gerçekleştirmenin yollarını arıyorlar. Tüm bunların yanında çevreyi koruyan, doğaya saygılı ve verimliliği yüksek üretim stratejileri gerçekleştirmek de önemli bir konu haline geldi. Değişen bu rekabet şartları karşısında geleneksel yöntemler ile yola devam etmek, rakiplerle mücadele etmek imkansız. Bu yüzden düşük maliyetli, daha efektif iş süreçlerinin tasarlayabilmek ve üreten bir ülke olabilmek için dijital dönüşüme ayak uydurmak zorundayız.

Peki bu dijitalleşme sürecinde ERP yazılımları ne gibi bir rol oynuyor?

ERP yazılımları, şirketlerin, devlet kurumlarının tüm kaynaklarını yönetebildikleri, uçtan uca bir kurumsal kaynak planlama sistemi sunarlar. ERP yazılımları sayesinde kurumlar kaynaklarını ve zamanlarını en verimli şekilde kullanır, süreçlerini ve performanslarını hızla iyileştirebilir. Dolayısıyla ERP yazılımları kurumsal firmalarda dijitalleşme dediğimiz sürecin tam ortasında yer alır. Bu alanda dijitalleşme kavramının bileşenlerini ise Endüstri 4.0, Otomasyon, Yapay Zekâ, Nesnelerin İnterneti, Big Data, Veri Analitiği ve İş Zekâsı olarak sıralayabiliriz. ERP sisteminin dijitalleşme ile kazandığı üretkenlik ve verimlilik işletmelere büyük avantaj kazandırır. ERP yazılımlarına yatırım yapan işletmeler, zamandan tasarruf ederek, pratik ve erişilebilir bir sisteme kavuşurlar ve maliyetlerini ciddi anlamda düşürürler. Ancak firmalar ERP yazılımı seçerken dijitalleşme süreçlerine destek olabilecek, Endüstri 4.0 ile birlikte gelen kavramlar ile bütünleşik çalışabilen bir sistem olmasına dikkat etmeli. Aksi takdirde harici araçlarla bu faydayı sağlamak ilk bakışta mümkün görünse de neredeyse imkânsızdır.

IAS olarak dijitalleşme süreçlerinde firmalara ne gibi hizmet ve çözümler sunuyorsunuz?

IAS olarak kendi ofislerimiz ve 50’den fazla iş ortağımızla birlikte 31 ülkede 15 dilde 800’den fazla müşteriye hizmet veriyoruz. Kendi üretimimiz olan ve yine özgün yazılım dili TROIA ile çalıştırılan caniasERP yazılımımızı geliştirmek adına çalışmalarımız ve yatırımlarımız durmaksızın devam ediyor. Hedefimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ERP alanında ilklere imza atabilmek. IAS olarak uzun yıllardır Endüstri 4.0’ı merkezi bir konuma yerleştirip etrafında gelişen Nesnelerin İnterneti, Sistem Entegrasyonları, Simülasyon ve Bulut Bilişim gibi konular üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda Türkiye’de ERP alanında pek çok ilki gerçekleştirdik. Örneğin, son zamanlarda en çok konuşulan konulardan biri olan ‘Bulut Bilişim’ kavramı 2002’den beri IAS müşterilerine sunulan bir hizmet. Şimdi hem platformumuzda hem de uygulamalarımızda yapay zekayı desteklenen çözümler sunmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. e-Dönüşüm süreçleri kapsamında başlattığımız çalışmalarımızda e-Fatura ve e-Defter’in ardından son olarak e-İrsaliye sürecini de tamamladık. İş Zekası konusunda da geliştirmelerimiz oldu. ERP sistemimiz içerisinde canias IQ platformu kuruldu. Otomasyon konusuna gelecek olursak... Artık caniasERP sisteminde ihtiyaç duyulan bilgi toplama gereksinimleri ek bir yapıya ihtiyaç duymadan IOT sistemimiz üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Yapay Zeka Çalışmaları Hız Kazanıyor

Türkiye’deki firmaların dijitalleşme süreçlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye dijitalleşmenin uluslararası ticaret ortamındaki öneminin farkında ve bu konuda önemli çalışmalar gerçekleşiyor. Ülkemizdeki genç nüfusu sayesinde yeniliklere hızlı şekilde adapte olabiliyoruz. Biz, ERP üreticisi bir firma olarak, uluslararası ve yerel firmaları teknoloji ve dijitalleşme konularında bilgilendirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Bu yapının bir bilgi-işlem fonksiyonu olmadığını, kurum kültürü içerisinde yaşayan bir disiplin olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Firmaları dijitalleşme stratejilerini doğru bir şekilde oluşturmaları konusunda motive ediyoruz.

IAS olarak müşterilerinize 2019 yılında ne gibi yenilikler sunmayı planlıyorsunuz?

caniasERP, 2000’li yılların başından beri internet üzerinden tüm fonksiyonları ile kullanılabilen ilk ERP yazılımı. Aynı zamanda platform bağımsız olarak çalışabiliyor. 2019 yılında mevcut altyapımızı yenileyerek tarayıcı üzerinden tüm fonksiyonları ile kullanılacak şekilde kullanıma açacağız. Bununla birlikte mevcut mobil uygulamalarımızı zenginleştirerek yeni bir arayüzle kullanıma sunacağız. Yapay zeka da en çok önem verdiğimiz, üzerinde emek harcadığımız konuların başında geliyor. Yine dijitalleşmenin hayatımıza girmesiyle veri güvenliği ve dijital haklar eskisinden çok daha fazla önem arz etmekte. Bu alanda da iyileştirme çalışmalarımız olacak. e-Dönüşüm konusunda da e-İrsaliye’yi kullanıma sunacağız. e-Müstahsil konusundaki çalışmalar da tamamlanacak. caniasERP’nin ERP alanında ihtiyaç duyulan tüm işlevleri tek başına karşılayabilen, teknolojik gelişmelere uyumlu buna karşın kolay kullanılabilen ve verimli bir ürün olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.