Kendi yazılımını kendi bünyesinde geliştiren kurumlara göre ERP kullanan kurumlar daha avantajlı konumdadır. ERP yazılımları zaman içerisinde birçok kurum ve sektörde kullanıldıkça sürekli gelişmektedir. İşletmelerin ERP konusundaki deneyimleri ve geliştirmeleri kendilerinden sonra ERP kullanacak kurumlara da ışık tutmaktadır.

ERP’nin başlıca faydaları arasında kurumların tüm süreçleri arasında entegrasyonun sağlanması yer almaktadır. Maliyetlerin düşürülmesi, beşeri hataların azaltılması ve verimliliğin artırılması da temel beklentiler arasında yer almaktadır. Küçük, orta ve büyük işletmelerin yanında ülke veya dünya genelinde coğrafi olarak işletmeleri dağınık olan firmalar içinde ERP yazılımlarının faydaları oldukça fazladır. Dağınık yapıdaki organizasyonların birbirleri arasında sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilmeleri ve senkronizasyon sağlamaları kullandıkları ERP sistemlerine de bağlıdır. Sistem veya sistemler bakış açısına sahip kurumlar için ERP vazgeçilmez bir unsurdur.

Etkili karar mekanizmaları, güçlü raporlamalar, işgücü kullanımının azalması ve güvenliğin artırılmasıda ERP'nin başlıca faydaları arasında yer almaktadır.

ERP projelerinde beklentilerin karşılığında sağlanan faydaların doğru analiz edilebilmesi de yine ERP üzerinde verilerin doğru ve sağlıklı işlenmesi ile sağlanabilir. Sağlanan faydaların doğru veriler ile yönetime sunulması projenin sürekliliği açısından gereklidir.